2012: Mes in het paaltjeswoud

Om auto’s van fietspaden te weren plaatsen wegbeheerders vaak paaltjes in fietspaden. Maar veel paaltjes in Apeldoornse fietspaden zijn onveilig geplaatst of vormgegeven. Bovendien zijn veel paaltjes overbodig! Fietsersbond Apeldoorn heeft een uitvoerig rapport gemaakt en aangeboden aan de gemeente. De wijkbeheerders gaan bekijken hoe het in hun wijk staat met onveilig- en overbodigheid en hebben eventueel noodzakelijke maatregelen toegezegd. Zie ook de info van het Fietsberaad

Lees het rapport en andere publicaties:

Stentor 12 januari 2012 – Paaltjes

Rapport Paaltjes in Apeldoorn

Stentor: Mes in het paaltjeswoud

Stentor 4 februari 2012 – Paaltjes