Inspiratie

De mensen achter Fietsersbond Apeldoorn, ondersteund door zo’n 300 fietsers of meer, vinden hun inspiratie in het idee dat fietsen gezond is, weinig kost, het milieu spaart, de verkeersdruk doet afnemen, parkeerruimte spaart, vaak veel sneller is dan ander vervoer en natuurlijk gewoon lekker is.

De afdeling sluit nauw aan bij de speerpunten van de landelijke vereniging. Ze gaat ervan uit dat fietsers belang hebben bij:

  • verkeersveiligheid
  • fietsvriendelijke ontwerpen van wegen en kruispunten
  • een wegdek dat prettig fietst
  • het voorkómen van fietsdiefstal
  • goede betaalbare fietsenstallingen
  • voldoende gelegenheid om de fiets te parkeren
  • een goed netwerk van fietsroutes
  • een goede fietskaart
  • maatregelen die het fietsen bevorderen

De afdeling Apeldoorn probeert haar doelen te bereiken door onveilige, onwenselijke en fietsonvriendelijke situaties te signaleren en te inventariseren, verbeterpunten te ontwikkelen en via ambtelijk overleg en door beïnvloeding van de politiek fietsersbelangen hoog op de agenda te krijgen.

Nederland staat internationaal bekend als fietsland. Dat lijkt de Fietsersbond terecht. Toch zijn daarmee de belangen van fietsers niet automatisch veilig gesteld. Het kan altijd beter en het blijft daarom zaak om in overleg te zijn met beleidsmakers, om ze kritisch te volgen en zodoende de fiets hoog op de politieke agenda te houden.