Plannen en speerpunten 2023

Ook in 2023 richt Fietsersbond Apeldoorn zich op het op orde houden van de fietsinfrastructuur in de gemeente Apeldoorn. Dat omvat:

  • goede en veilige fietspaden en -routes,
  • goede fietsstallingen,
  • tijdige reparatie van stukgereden wegdek,
  • goede fietsvoorzieningen bij vernieuwing/reconstructie van wegen en
  • goede gemeentelijke actie bij bepaalde weersomstandigheden (zoals gladheidsbestrijding en adequate afvoer van water).

In 2023 staan de volgende concrete zaken op onze agenda:

  • herinrichting wijk Veldhuis, met aandacht voor de fietsdoorstroomas Osseveld – NS-station – PWA-laan
  • herinrichting Kayersmolen-Noord
  • plek nieuwe brandweerkazerne en hoe om te gaan met logistiek en mobiliteit aldaar

Om dit alles te bereiken heeft Fietsersbond Apeldoorn iedere zes weken een regulier overleg met de gemeente. Ook nemen we deel aan regionale werkgroepen, om de fietser te vertegenwoordigen bij de ontwikkeling van vlotte en veilige fietsroutes in de regio.

Fietsersbond Apeldoorn gaat door om het contact met de plaatselijke supporters -de leden dus- te versterken. Dat gebeurt via deze website, onze facebookpagina, een digitale nieuwsbrief en -waar nodig- per post in de brievenbus.

We vragen leden om hun ogen en oren open te houden en fiets-onvolkomenheden te melden aan de afdeling. Dat kan via ons mailadres [email protected] en uiteraard bij de gemeentelijke Buitenlijn.

Tenslotte onderneemt Fietsersbond Apeldoorn actie om meer bekend te worden bij het Apeldoornse publiek.