Paaltjes op fietspaden in Apeldoorn: stand van zaken

De afdeling Apeldoorn van de Fietsersbond heeft enkele jaren geleden een groot aantal paaltjes in Apeldoorn geïnventariseerd en daarover een rapport gemaakt en aangeboden aan de gemeente Apeldoorn. In eerste instantie kwam er op papier wel een positieve reactie, maar gebeurde er in de praktijk nog niet zoveel. Gelukkig heeft de afdeling intensief contact met de gemeente en bleven wij aandringen op een meer structurele aanpak. Mede dat heeft in 2015 geleid tot een zogenaamde ‘Uitvoeringsnotitie palen, augustus 2015’ waarin de gemeente aangeeft waarom, hoe en waar paaltjes dienen te worden aangepast. In deze notitie zijn ca. 75 locaties in de gemeente aangegeven waar wat gedaan zou moeten worden aan de paaltjes.

Zowel in 2015 als nu ook in 2016 zijn flink wat van die 75 paaltjes aangepast. We hebben een groot aantal van die aanpassingen bekeken, en ja, het ziet er goed uit. Daarbij hebben we bewust de oude situatie (meestal met streetview foto’s uit Google Maps) en de nieuwe situatie (eigen foto’s) vergeleken om de aanpassingen te beoordelen. In de onderstaande situaties zijn enkele mooie voorbeelden te zien.

En de toekomst? Nee, we zijn nog niet klaar, maar beseffen dat beschikbare budgetten voor de aanpassing ook beperkt zijn. Desondanks blijft de gemeente de komende jaren doorgaan met het aanpassen van paaltjes. De afdeling begrijpt tegelijkertijd dat niet iedereen altijd blij is met het weghalen van paaltjes. Het blijft een afweging tussen het risico dat fietsers tegen een paaltje rijden en signalen over automobilisten die op fietspaden rijden en/of parkeren.

Jan Timmner, Fietsersbond Apeldoorn

paaltjes_op_fietspaden_in_apeldoorn_stavaza_juni_2016.pdf

Categorieën