Wijzigingen tot 1 september

Corona-maatregelen in Apeldoornse binnenstad

IMG_2020_06_02 Kapelstraat (medium plat)

Met ingang van 1 juni heeft de gemeente maatregelen moeten nemen, om fiets- en voetverkeer in de binnenstad in goede banen te leiden.

Op verschillende plekken is eenrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld. In de Kapelstraat mag bovendien helemaal niet meer gefietst worden (ondanks dat deze straat onderdeel is van verschillende fietsroutes). De Marktstraat is op zaterdag ‘no-go area’ als je wilt fietsen; een deel van de zaterdagmarkt is daar immers naar toe verhuisd.

Wildstalverbod
Minstens zo ingrijpend is het dat fietsparkeren op straat in de binnenstad ook niet meer is toegestaan. Gebruik dus de (gratis) fietsenstallingen en de (schaarse) fietsenrekken.

Signalen van fietsers
Uit reacties van fietsers in de binnenstad en op Facebook blijkt wel dat veel fietsers ageren tegen deze maatregelen. ‘Te weinig fietsenrekken vlak bij winkels, voor een snelle boodschap’ en ‘fietsroute is nu plotseling onderbroken’ klinkt het.

Overleg met gemeente
Wij bespreken deze signalen in het overleg met de gemeente, eind juni. Want inderdaad: de Kapelstraat maakt deel uit van de doorstroomas én van het fietsknooppuntennetwerk. De gemeente heeft vooralsnog geen omleiding aangegeven. Verder hopen we dat deze tijdelijke maatregelen op 1 september teruggedraaid kunnen worden.

Gemeentelijke acties
Om het Apeldoornse publiek te informeren over de wijzigingen zijn de eerste weekenden verschillende acties op touw gezet. Zie: Gemeente: Stallingen langer open en meer parkeervakken en Gemeente: Kans op gratis koffie.

Categorieën