Gemeente publiceert Actieplan Verkeerveiligheid (concept)

Knipsel Actieplan

Al een tijdje zaten we erop te wachten. Maar na een lange aankondiging is het er eindelijk: een spiksplinternieuw plan om de verkeersveiligheid in Apeldoorn te verbeteren.

https://www.apeldoorn.nl/actieplan-verkeersveiligheid-apeldoorn.html
Actieplan verkeersveiligheid (concept) Bron: www.apeldoorn.nl

Aandacht voor fietser en voetganger

Bij vluchtige lezing valt al op dat er veel aandacht is voor fietsers en voetgangers. De Stentor heeft alleen aandacht gegeven aan de 30km-straten, en de gevolgen voor automobilisten. Voor fietsers maakt die snelheidbeperking dat het verkeer weer wat veiliger wordt.

Ook de aanpak van aantal plekken die veel ongelukken laten zien, is positief punt. Als die plannen uitgevoerd worden, uiteraard.

Paaltjes en doorstroomassen

Paaltjes worden genoemd. Dat doen wij ook al lange tijd. Maar er komen er steeds meer bij dan er verdwijnen…

Jaren geleden had Apeldoorn een net van ‘fietsdoorstroomassen’. Dat zijn veelgebruikte en makkelijk te fietsen routes, vaak vanuit de wijken naar centrum. (Vb. Vanuit De Maten, via Aalscholverweg en 2e Wormenseweg). Die routes zijn wat in de vergetelheid geraakt. Wij proberen ze nieuw leven in te blazen. Ook daarvoor lijken aanknopingspunten te zijn in de nota. Die doorstroomassen moeten uiteraard geüpdatet worden. Woudhuis/Osseveld en Orden kunnen zo ook gekoppeld worden, met een route door de nieuw te ontwikkelen wijk langs het spoor.

Goed doorlezen en samen bespreken

Vluchtig lezen is bij een nota als deze niet voldoende. Om een goed oordeel te vellen zullen we het half mei in de kerngroep bespreken, en bepalen of er een reactie naar de gemeente gaat. Dat moet uiterlijk 25 mei gebeuren.

Ook als inwoner van Apeldoorn ben je belanghebbend en kun je een reactie insturen. Op de webpagina van de gemeente staat hoe dat moet.

Categorieën