Politieke Markt Apeldoorn op 28 maart 2024

Fietsersbond spreekt in over nieuwe plannen brandweerbrug

pexels-foto-door anna-shvets-5964983 kleiner

Er komt een nieuwe brandweerkazerne aan de Matenpoort. Dat is al een feit. Maar hoe de route van de brandweerwagens gaat worden, heeft voor ons vanaf het begin de aandacht getrokken. In de Politieke Markt (PMA) van 28 maart was Fietsersbond Apeldoorn één van de insprekers. We hadden daarbij vooral het belang van een veilige fietsoversteek bij de Matenpoort en over het Kanaal voor ogen.

Fietsers niet de dupe

Voorop staat voor ons dat 6000 (!) fietsers die per dag het Apeldoorns Kanaal kruisen bij de Matenpoort, niet de dupe mogen worden van twee uitrukken van brandweerauto’s per week. Hoe belangrijk dat laatste ook is.

De brug verleggen? Dat betekent langere route naar het station (en een te grote omrijfactor).

Bovendien: juist op de kruising van het Apeldoorns Kanaal en de Matenpoort is heel veel verkeer. Overigens niet alleen met fietsers. Automobilisten staan regelmatig voor langere tijd stil in die bocht waar straks een nieuwe brandweerkazerne moet verrijzen.

Fietsroutes

De gemeente zet in op betere fietsroutes, staat te lezen in hoofdstuk 2. De kruising met het Kanaal is daarbij cruciaal als het gaat om deze omgeving. Maar ook de voorziene route langs het Kanaal wordt minder interessant als daar wéér een stoplicht aan wordt toegevoegd. Een paar jaar geleden was dat het geval bij de kruising met de Ovenbouwershoek; straks komt er opnieuw eentje voor de brandweer. Een fietsroute wordt daardoor minder wellicht interessant voor gebruikers.

Extra paal?

In het rapport over de mogelijke routes zijn verschillende varianten beschreven en getekend. Dat de huidige houten fietsbrug niet berekend is op zwaar materiaal, lijkt ons zonneklaar.

Bij 3.3.2 gaat het om een mogelijke tweede paal op de fiets/brandweerbrug. Daar zijn we sterk op tegen. In Apeldoorn proberen we al jaren om het aantal paaltjes op fietsroutes te verminderen. Maar elke keer duikt er weer een nieuw exemplaar op. Daar zijn fietsers niet mee geholpen. Bovendien: er worden – zo valt in het rapport te lezen – nogal wat eisen gesteld aan de bediening van zo’n verzinkbare paal…

Meer onderzoek

Tot een besluit of advies kwam het nog niet, eind maart. Andere insprekers (bewoners) legden vooral nadruk op onveiligheid in hun woonstraat door de brandweerauto’s en mogelijke gehoorschade door de sirenes. Voor de gemeenteraadsfracties alle reden om de wethouder te vragen ook twee andere mogelijk routevarianten beter te onderzoeken: de Mezenweg en de voormalige busbaan (nu wandelpromenade).

Wordt vervolgd.

Categorieën