Thema: ‘Apeldoorn in 2040: visie en de fiets’

Ledenvergadering op donderdag 10 november 2022

Uitnodiging voor al onze leden

2022-02 Omgevingsvisie Apeldoorn (def)

Aan alle leden van Fietsersbond Apeldoorn,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Ledenvergadering en thema-avond van Fietsersbond Apeldoorn

op donderdag 10 november 2022 in

De Stolp (zaal 5), Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn

 

Thema voor deze avond:

Apeldoorn in 2040: visie en de fiets

Vanaf 19.30 uur: inloop met koffie en thee. Aanvang vergadering: 20.00 uur

Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor niet-leden van de Fietsersbond.

 

Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag ledenvergadering 2019 / digitaal jaarverslag 2020

Deze zijn te downloaden:

Verslag ledenvergadering 18 november 2019

Terugblik op 2020 in digitaal jaarverslag

Tijdens de vergadering zullen enkele papieren exemplaren aanwezig zijn.

4. Activiteiten van onze afdeling in 2021 en 2022, een praatje met een plaatje

5. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023 (gestuurd aan leden)

6. De activiteiten in het komende jaar

7. Rondvraag

8. Koffiepauze

9. Thema: Apeldoorn in 2040: visie en de fiets (toelichting verderop)

Een korte presentatie door Jaap van de Rijt, gemeente Apeldoorn. Daarna is er volop ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

10. Sluiting rond 22.00 uur

Toelichting bij punt 9 van de agenda

APELDOORN IN 2040: VISIE EN DE FIETS

In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. De woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Hoe Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich in de nabije toekomst gaat ontwikkelen, staat in de Omgevingsvisie 2040. Deze visie is in februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Jaap van de Rijt, beleidsadviseur Verkeer en Mobiliteit bij de gemeente Apeldoorn, geeft hierover een toelichting op onze ledenvergadering. De bereikbaarheid van Apeldoorn komt aan bod, met onder andere een belangrijke plaats voor de fiets. Ook zal hij ingaan op de stedelijke ontwikkelingen: in de Binnenstad, in nieuwe wijken als Spoorzone en Kanaalzone. En de nieuwe fietsvoorzieningen die men daar nu bij ziet.

Aan de hand van beelden zal Jaap een beknopte uiteenzetting geven over de plannen. Daarna is er volop ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

 

Relevante stukken die vooraf te bekijken zijn:

  • De Omgevingsvisie 2040 (‘Woest aantrekkelijk Apeldoorn’) is te downloaden via de website van de gemeente.
  • Mobiliteitsvisie voor de binnenstad is hier te downloaden.

Categorieën