In centrum van Apeldoorn

Gemeente gaat handhaven op wees(brom)fietsen

weesfiets

De gemeente Apeldoorn gaat handhaven op wees(brom)fietsen in het centrum: voertuigen die langer dan 21 dagen binnen (bijv. fietsenstalling) of buiten staan geparkeerd.

Formeel is de tekst van het besluit:
1. Dat het verboden is om op openbare plaatsen (binnen of buiten de daartoe bestemde ruimten) fietsen of bromfietsen voor een periode van langer dan 21 dagen te laten staan, in het gebied
zoals aangegeven op onderstaande kaart.
2. Dit besluit treedt in werking op 21 april 2022.
3. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit wees(brom)fietsen binnenstad 2022’.

Centrum
Het betreffende gebied is globaal: Stationsplein, Nieuwstraat, Beekpark, Kerklaan, Stationsstraat. Weggehaalde fietsen en bromfietsen worden vervoerd naar het fietsdepot aan de Aruba 4 in Apeldoorn.

Complete tekst
Lees de complete tekst (incl. mogelijkheid om formeel bezwaar aan te tekenen) op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-180380.html

Knipsel gebied binnenstad

Categorieën