GEEN LEDENVERGADERING

Afbeelding AFGELAST

Na de bekendmaking van de nieuwste corona-maatregelen hebben we moeten besluiten onze ledenvergadering op 18 november te laten vervallen. De overheid heeft iedereen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Het houden van een bijeenkomst met 30-40 bezoekers lijkt ons nu geen goed idee. De vergadering zal op een later moment (in 2022) alsnog worden gehouden.

—————————————————————————————————————————————————-

Ons originele bericht op deze website luidde als volgt:

Op donderdagavond 18 november 2021 houdt Fietsersbond Apeldoorn (eindelijk weer) een Ledenvergadering. In bijgaande uitnodiging treft u alle informatie aan, over de agenda, het thema van het tweede deel van de avond én de Covid-maatregelen.

Presentatie met thema Recreatiezonering Veluwe

Traditiegetrouw hebben we tijdens het tweede deel van de avond een actueel thema. Deze keer is het ‘Recreatiezonering op de Veluwe’ en de gevolgen voor ons fietsers. Als Fietsersbond Apeldoorn hebben we dit thema de laatste jaren gevolgd, en we hebben de bijeenkomsten rond dit thema zoveel mogelijk (meestal digitaal) bijgewoond. We hebben onze input geleverd naar de provincie en, in een later stadium, ook naar de gemeente.

Kerngroeplid Bert Middeldorp zal de achtergronden, doelstellingen en de actuele stand van zaken verduidelijken. De provincie heeft inmiddels een conceptversie van de plannen gereed, en binnenkort kunnen burgers, belanghebbenden, grondeigenaren en gemeenten hierover ‘meepraten’. Na deze presentatie bent u hopelijk op de hoogte van een aantal zaken die spelen en weet u waar u meer informatie kunt vinden, en hoe u eventueel kunt deelnemen aan de verdere discussie hierover.

Covid-maatregelen (dd 7 november)

Op dit moment geleden de volgende regels voor de vergadering:

– een mondkapje wordt geadviseerd bij binnenkomst én in de zaal.

Mogelijk is na half november ook een QR-code vereist bij binnenkomst. Die wijziging publiceren we dan op deze website. Meer info: https://www.destolp.nl/.

Uitnodiging: mail of papier

De uitnodiging is per mail gestuurd aan alle leden. Leden waarvan we geen e-mailadres hebben en degenen waarvan het e-mailadres niet (meer?) juist was, hebben een papieren uitnodiging in de bus gekregen.

Voor andere geïnteresseerden is de uitnodiging hieronder te lezen. Het financiële verhaal (pagina 3) ontbreekt hierbij.

Download de uitnodiging.

We hopen veel leden te ontmoeten op 18 november.

 

Categorieën