Raadsleden ontvangen brief over verkeersafwikkeling Hornbach

Fietsersbond en Buurtraad de Donken niet gerust op verkeersveiligheid De Maten

Knipsel-mogelijke-routes-vrachtverkeer
pdf ⋅ 1 MB

2019-06-27-Brief-over-Hornbach-naar-raadsleden-Apeldoorn

Download

De geplande uitrit voor het toekomstige Hornbach-filiaal aan De Voorwaarts blijft ons zorgen baren. Samen met Buurtraad de Donken (onderdeel van Wijkraad Zuidoost) is op 27 juni 2019 een brief verstuurd aan de politieke partijen in de Apeldoornse gemeenteraad. In deze brief wordt nogmaals aandacht gevraagd voor deze kwestie.

Zoals het er nu naar uitziet zal het bevoorradende vrachtverkeer van de bouwmarkt via diverse routes door De Maten een weg zoeken naar een van de snelwegen. De kortste en meest voor de hand liggende route (direct naar de Zutphensestraat) is niet mogelijk. Al eerder hebben we de gemeente gewezen op dit feit. De Zutphensestraat is immers juist breder gemaakt om het extra verkeer vanaf De Voorwaarts snel en efficiënt te kunnen verwerken.

Maar nee… Straks komt er extra vrachtverkeer door woonwijken, hebben bewoners daar last van en ontstaan er eerder verkeersonveilige situaties. In de afbeelding op deze pagina zijn de mogelijke routes voor vrachtverkeer aangegeven vanaf de bouwmakt (rood blokje). De enige juiste route (in blauw) is onmogelijk voor vrachtauto’s die het terrein van de bouwmarkt verlaten.

We gaan graag in gesprek met politieke partijen om ons standpunt toe te lichten. Ook op de geplande inloopavond voor omwonenden en andere betrokkenen van De Voorwaarts (op dinsdag 9 juli, van 19-21 uur) zal de Fietsersbond haar stem laten horen.

Categorieën