Nieuwsbrief maart: special gemeenteraadsverkiezingen

2018-03-10-Verkliezingsposters-van-Nwsbr

 

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan bij de verkiezing voor leden van de Tweede Kamer, is de gemeenteraadsverkiezing van belang voor het fietsbeleid in onze gemeente. Alle reden voor de Fietsersbond Apeldoorn om de programma’s langs onze ‘fietsmeetlat’ te leggen.

Onze suggesties voor Apeldoorn
In mei 2017 stuurde de Apeldoornse afdeling van de Fietsersbond elke lokale Apeldoornse partij een uitgebreide brief met suggesties voor fietsbeleid in de toekomst. Geen wilde opsomming van punten, maar steeds gekoppeld aan de kernopgaven in de Verkeersvisie 2016-2030 in Apeldoorn:
1. Stimuleren van het gebruik van de fiets;
2. Stimuleren van het gebruik van de fiets in het voor- en natransport;
3. Sneller en directer maken van fietsroutes in de stad, in het buitengebied en naar omliggende gemeenten;
4. Veiliger maken van het fietsgebruik: veilig op de fiets voor iedereen.
Hieraan heeft onze afdeling een vijfde thema toegevoegd:
5. Prettig recreatief fietsen.

Lees de nieuwsbrief: http://eepurl.com/dnsv7r

 

Aanvulling (16 maart 2018): 

Lokaal Apeldoorn: Fiets niet in programma, wel bij standpunten

Fietsersbond Apeldoorn heeft voor publicatie van de vergelijking verkiezingsprogramma’s aan elke partij de mogelijkheid gegeven te reageren. Op een beperkt aantal punten is het overzicht vervolgens aangepast.
Lokaal Apeldoorn liet na publicatie opnieuw weten dat zij de fiets/fietser/fietsbeleid wel degelijk noemen in hun verkiezingsprogramma. Daarbij doelt men niet op het programma 2018-2022 (https://www.lokaalapeldoorn.nl/standpunten/programma-2018-2022), maar op de achterliggende standpunten: https://www.lokaalapeldoorn.nl/standpunten/standpunten. Daarin staat de fietser inderdaad genoemd:

  • De ondertunneling van de Laan van Osseveld maakt het tevens mogelijk een fietsbrug te maken waardoor de veiligheid van fietsers toeneemt.
  • Ook wil men aandacht voor de verkeerssituatie bij scholen en sportverenigingen.

Ook Lokaal Apeldoorn heeft dus aandacht voor fietsbeleid. Zo blijven er twee parijen over die daar geen aandacht voor hebben in hun verkiezingsprogramma.

Categorieën

Anja Straathof

kengroeplid