Actie tegen gezondheidsschade scooters

De scooter moet zo snel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan. Dat vinden Fietsersbond, Longfonds, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Een eerste stap om de gezondheid van de fietser te beschermen. Aanleiding zijn de resultaten van het onderzoek van de GGD Gelderland-Midden van 6 maart 2017. Fietsers op fietspaden staan bloot aan zeer hoge pieken van ultrafijnstof.

De GGD-metingen zijn gedaan op 19 locaties in Amsterdam, Arnhem, Harderwijk en Nijmegen. Tot een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden is afkomstig van brom- en snorfietsen, in een tunnel liep dat op tot 40%. Gezien het geringe percentage scooters in het verkeer is deze bijdrage bijzonder hoog. Uit het onderzoek blijkt dat alle scooters slecht zijn voor de gezondheid van fietsers. Niet alleen tweetaktscooters scoren slecht, ook de viertaktvoertuigen stoten veel ultrafijnstof uit.

Schokkend zijn de uitkomsten voor longpatiënten. Met medewerking van het Longfonds ondervroeg de GGD 847 longpatiënten.  21% van de fietsende longpatiënten gaf aan vanwege de vervuiling drukke fietspaden te mijden of minder te fietsen. Dat is zorgwekkend, zeker omdat voor longpatiënten regelmatig bewegen van groot belang is voor de gezondheid.
Voor de Fietsersbond, Longfonds, Natuur & Milieu en Milieudefensie is het onderzoek aanleiding om de politiek te vragen maatregelen te nemen. Op korte termijn moeten er strengere emissie-eisen komen, die bovendien beter gecontroleerd moeten worden. Ook moet het mogelijk worden scooters naar de rijbaan te verplaatsen en milieuzones voor scooters in te voeren.

Categorieën