Verslag ledenvergadering november 2016 online

Op woensdag 16 november 2016 had de Fietsersbond afdeling Apeldoorn haar jaarlijkse ledenvergadering.

Naast de formele onderwerpen (zoals activiteiten en financieel verslag) werd er uitgebreider stilgestaan bij:

– activiteiten van afdeling Apeldoorn in 2016

– regionale ontwikkelingen: aanleg snelle fietsroutes en vernieuwing van het knooppuntennetwerk

– een boeiend verhaal met prachtige plaatjes en video’s door gast Martijn Akkerman van Witteveen+Bos. Hij nam ons mee naar o.a. Londen, Letland en Schotland en liet zien hoe men daar werkt aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur.

Lees de bijlage voor meer informatie.

pdf ⋅ 397 KB

Samenvatting ledenvergadering

Download

Categorieën