Fietsersbond stuurt wethouder Kruithof brief over snelle fietsroute

Voorkeursroute traject Apeldoorn-Vaassen

Fietsersbond Apeldoorn is het grotendeels oneens met de inhoud van een brandbrief van de wijkraad over de voorkeursroute voor het fietstracé Apeldoorn-Vaassen. De Fietsersbond heeft daarop ook zelf een brief gestuurd aan wethouder Kruithof en de gemeenteraad. Daarin worden het standpunt van de afdeling Apeldoorn en de gevolgde procedure benadrukt. Wat betreft de Fietsersbond is het spoortracé (routevariant B in bijgaande afbeelding) het meest geschikt: een rechtdoorgaande verbinding en compleet autovrij. Het is ook de variant die met een duidelijke voorkeur uit het rapport van Goudappel Coffeng naar voren is gekomen. Tijdens het planningsproces is voldoende aandacht geschonken aan de opmerkingen en aanvullingen van de diverse deelnemers aan de klankbordgroep.

2017-01-17_brief_aan_wethouder_snelle_fietsroute_en_standpunt_fietsersbond_ap.pdf
2017-01-09_snelle_fietsroute_info_wijkraden_de_stentor.pdf
2017-01-17_groen_voorkeurstrace_wijkraden.pdf

Categorieën