Wethouder Johan Kruithof bij één van de verwijszuilen voor de gratis stallingen