Koersnota herijking Verkeersvisie Apeldoorn

Kort geleden ontving de kerngroep van de FB Apeldoorn uit handen van de wethouder (Dhr. Johan Kruithof)  de zogenaamde Koersnota. Deze nota is een visie en tussenstop en na verdere uitwerking zal dit resulteren in een nieuwe Verkeersvisie voor de gemeente Apeldoorn. In de Koersnota neemt de fiets een zeer prominente rol in. De gemeenteraadsfracties ontvingen deze nota inmiddels ook en zijn verdeeld over deze aandacht voor de fiets. De komende maanden zal de FB Apeldoorn meewerken aan een verdere invulling.

(zie ook de koersnota in de bijlage). 

03_-_koersnota.pdf

Categorieën