2013: Er was weer veel overleg met de gemeente.

Ook in 2013 was er weer  veel contact tussen vertegenwoordigers van de Fietsersbond en de gemeente Apeldoorn.  Ongeveer eens in de zes weken werd er overlegd. Daarbij kwamen steeds de actuele fietszaken aan de orde, maar ook algemene. Een greep:  de fietsenstallingen bij de stations, die bij het  ROC, fietspad Arnhemseweg, de plannen rond de Zutphense straat, de uitvoering en aanpassing bij Brinkpark / alias Prinses Amaliapark en PWA-laan, de fietsafsluitingen in de binnenstad,  en meer.

Opvallend was dat dit jaar de plaatselijke pers ook nogal eens aandacht besteedde aan de problemen van de fietsers en van de Fietsersbond. 

Al met al een druk jaar, waarin nogal wat is overlegd en tot stand gebracht.

U kunt natuurlijk altijd punten ter agendering aandragen via [email protected] 

Categorieën