15 maart 2012 om 10.30 uur: overhandiging rapport aan burgemeester Voorst

15 maart 2012 om 10.30 uur in het gemeentehuis van Voorst in Twello: overhandiging rapport Snelfietsroute Apeldoorn-Deventer aan de burgemeester van Voorst. Met interessante informatie over deze route en over de ontwikkeling van snelfietsroutes in het algemeen.

Programma:

10.30 uur:

  • ‘Huidige stand van zaken t.a.v. de snelfietsroutes in Nederland’, door Wim Bot, beleidsmedewerker bij de Fietsersbond

11.30 uur:

  • ‘De snelfietsroute Apeldoorn – Deventer’, toelichting op het rapport, door Ed Oldengarm, kerngroeplid van Fietsersbond Apeldoorn en trekker van het snelfietsrouteproject
  • Overhandiging van het rapport aan de burgemeester van Voorst, de heer J.T.H.M. Penninx 

Aansluitend: lunch

De toegang gratis, meer informatie en aanmelden: [email protected]

Categorieën