Politieke Markt op donderdag 12 januari 2023

Nieuw ontwerp spoorfietspad tussen Apeldoorn en Vaassen

320918199_1542586112854891_4900087727220549467_n

De gemeente Apeldoorn wil de fietsroute over het voormalige spoor tussen Apeldoorn en Vaassen, de ‘Baronnenroute’, verbeteren en veiliger maken. Begin 2022 besloot de Apeldoornse gemeenteraad te stoppen met het plan voor een zogenaamde hoogwaardige snelle fietsroute. Nu is het zo ver dat de nieuwe ontwerpen bekend zijn.

Veiliger, breder en mét behoud van groen
Het fietspad gaat van 2 naar 3,5 meter breedte. Ook worden alle kruisingen met zijwegen hetzelfde ingericht en krijgt de fietser bijna overal voorrang. Uitzonderingen zijn de kruisingen van de Papegaaiweg en de Astaweg. Bij de beekkruisingen komen nieuwe, bredere brugdekken. Op het Apeldoornse deel worden uiteindelijk minder dan tien bomen gekapt.

Geen extra verlichting
In het nieuwe ontwerp komt er geen verlichting langs het fietspad. Rond de kruisingen blijft de verlichting voor de veiligheid staan en wordt op een aantal punten verbeterd.

Planning en vervolg
De volgende stap is dat de gemeenteraad zich over dit nieuwe ontwerp buigt. Op 12 januari zal het nieuwe ontwerp besproken worden tijdens een politieke markt (PMA). Fietsersbond Apeldoorn zal de nieuwe plannen kritisch bekijken en zonodig becommentariëren.

Bekijk de plannen op de website van de gemeente: https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=29285 (met 12 bijlagen).

Categorieën