Fietsersbond heeft alle procedures doorlopen

Fietsen in Kapelstraat wordt beperkt (ja echt, definitief)

2022-02 Kapelstraat

‘Hoe kleiner de straat, hoe groter de ophef over een fietsverbod’, zou je kunnen zeggen. Want er is heel veel gepraat, geschreven, geklaagd over wel of niet fietsen in de Kapelstraat. Maar na een finale ronde (met een hoorzitting en een onafhankelijke bezwarencommissie) staat het vast: fietsen mag niet meer tussen 11 en 18 uur; op donderdagavond pas na 21 uur.

In de afgelopen jaren zijn er heel wat inwoners (leden en niet-leden van de Fietsersbond) geweest, die bezwaar maakten tegen het fietsverbod. De straat is immers een belangrijke schakel in de oost-westverbinding voor fietsers. Bovendien onderdeel van het Veluwse fietsknooppuntennetwerk. Belangrijk ook om winkels in het centrum (en de fietsenstalling aan de Paslaan) te bereiken. Maar dat alles was onvoldoende.

Mobiliteitsvisie

De gemeenteraad heeft immers de ‘Visie op Mobiliteit in het stadspark van Apeldoorn’ vastgesteld. In die visie staat dat de voetganger prioriteit krijgt in het centrum. Het fietsen en het stallen van fietsen wordt aan banden gelegd, om een aantrekkelijk voetgangersgebied te creëren. “Het college mag de belangen van voetgangers daarom zwaarder laten wegen”, zo stelt de onafhankelijke bezwarencommissie.

Geen alternatief, wel gemis

Het alternatief dat Fietsersbond Apeldoorn steeds heeft aangegeven (een wandelstraat, met ‘fietser te gast’), heeft nooit weerklank gevonden. De Veluwse knooppuntenroute is inmiddels verlegd, zodat de Kapelstraat wordt omzeild.

In haar eigen plannen voor ‘het stadspark van Apeldoorn’ is nog steeds geen goed alternatief te zien om het noordelijk deel van het centrum op een logische manier befietsbaar te houden. En dat blijft een gemis.

Knipsel Visie fiets (uit stuk 2021) kaartje

Categorieën