Woensdag 21 oktober: omleiding voor fietsers en voetgangers

Proefsleuven graven bij Laan van Osseveld

2020-10-21 Werkzaamheden fietsovergang Ln v Osseveld
Fietsers bij spoorweg Laan van Osseveld opgelet!
Op woensdag 21 oktober gaat aannemer Siers -in opdracht van de Gemeente Apeldoorn- proefsleuven graven. Zo is duidelijk waar de leidingen precies in de grond liggen, met het oog op de aanleg van een nieuwe weg ónder het spoor.
Het graven gebeurt op de volgende plekken (zie rode sterren op de afbeelding van de gemeente):
– aan de kant van de Linie ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteekplaats;
– aan de kant van Ravelijn aan de rand van het crossbaantje in de Vlindertuin.

De werkzaamheden zullen de hele dag duren. De fiets- en voetgangersoversteek is dan dus afgesloten. Met borden is een alternatieve route aangegeven.

Categorieën