Fietsen in de anderhalvemetersamenleving

Knipsel Afstand bewaren

“Veilig fietsen en lopen is van essentieel belang voor een succesvol verloop van de anderhalvemetersamenleving”, stelt de landelijke Fietsersbond in een advies aan het ministerie van I&W en andere overheden, in april 2020. De capaciteit van het openbaar vervoer wordt de komende tijd beperkt. Niet iedereen heeft een auto en rijbewijs. Kortom fietsen en lopen winnen aan terrein. Hoe zorgen we dat fietsers veilig op pad kunnen in de anderhalvemetersamenleving? De Fietsersbond geeft adviezen voor de korte en langere termijn.

Snel te nemen maatregelen
1. Verlaag de snelheid in de bebouwde kom naar 30 km/u of lager.
2. Zet verkeerslichten uit of stel ze fietsvriendelijk af.
3. Maak van smalle tweerichtingenfietspaden eenrichtingspaden.
4. Haal fietspaaltjes weg.
5. Maak meer ruimte voor fietsparkeren.
6. Verlaag de BTW op fietsen of schaf die af.

Lees het hele rapport:

pdf ⋅ 879 KB

2020-04 Fietsen-in-de-anderhalvemetersamenleving

Download

Categorieën