Wethouder Johan weet nu waar hij zijn snelle fiets kan stallen

Op de foto onze wethouder Johan Kruithof, op zijn snelle fiets. Hij staat naast één van de nieuwe verwijszuilen die op een aantal plekken naar onze gratis fietsenstallingen verwijzen. Dit om meer fietsers naar de stallingen te laten komen en daardoor minder losstaande fietsen in het centrum (Foto: Rob Voss)Wethouder Johan Kruithof bij één van de verwijszuilen voor de gratis stallingen  

Categorieën