Regels? Geen regels! Hoe zit het ook al weer? Themabijeenkomst

Beste medefietsers,

Het herfstweer laat weer van zich spreken. Bladeren vallen weer van de bomen.

De kerngroep is weer druk geweest met het programma voor de najaars

ledenvergadering. Het is ons gelukt weer een goed programma samen te stellen.

 Het motto van de vergadering is:

 Regels? Geen regels! Hoe zit het ook al weer?

Als fietser zie je het verkeer veranderen. De fietsen worden steeds vaker “fietsen

met trapondersteuning”. Ook de gemiddelde snelheid gaat omhoog.

 

Er zijn steeds meer voertuigen waarvan je niet meer weet zijn het nu fietsen,

bromfietsen of moeten ze tot motoren worden gerekend.

 

Hoe hard mogen ze rijden? Wat zijn de voorschriften? Op het fietspad of niet?

Vragen te over.

 

Met het verkeersdiploma of het rijbewijs, vele jaren geleden gehaald, ben je

waarschijnlijk niet meer bepaald up-to-date. En hoe zit het met de nieuwe

verkeersborden die 1 januari a.s. worden ingevoerd?

 Op deze ledenvergadering willen wij je graag informeren over de huidige stand van

zaken.Twee inleiders brengen onze kennis weer op peil.

 Let op, de ledenvergadering begint om 19.30 uur.

de inleidingen om 20.30 uur!

 

Wij, als kerngroep, rekenen op je komst, want er wordt ook over de plaatselijke

afdeling gesproken. Zonder jouw mening en inbreng kan de kerngroep niet.

 Daarom:

Tot ziens op de ledenvergadering.

Namens de leden van de kerngroep,

 Ed Oldengarm

Categorieën