bezwaarschrift afsluiting Nieuwstraat

Uit de media en mogelijk ook als je in het centrum bent, hebben jullie kunnen constateren dat de gemeente voornemens is de Nieuwstraat voor doorgaand fietsverkeer richting Beekpark en Caterplein af te sluiten. Fietsers mogen er alleen nog maar komen tussen 05.00 en 09.00 uur ’s morgens. Maar ja wie fietst daar dan.

De afdeling heeft officieel bezwaar gemaakt tegen deze afsluiting. De argumenten zijn te lezen in bijgevoegde pdf’s.

voor nadere info mailto: [email protected]

inspraak ontheffingsregeling fietsen centrum

bezwaarschrift afsluiting Nieuwstraat

Categorieën