“Voorjaarsbijeenkomst 2013”, een verslag.

 

Een kort verslag van de voorjaarsbijeenkomst 2013.


 

Het is altijd maar afwachten wie er komen op een bijeenkomst. Het onderwerp spreekt aan, wat publiciteit in de lokale krant. Ik telde 38 geïnteresseerden. Ook vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek waren aanwezig. Verder de provinciale vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Voldoende belangstelling dus.

De inleiders, Jeannette Kuipers en Bert de Leeuw, beiden werkzaam bij de gemeente Apeldoorn, gaven een duidelijke presentatie over het thans gevoerde fietsbeleid binnen onze gemeente. Uiteraard kwam het woord “financiën” langs in de verhalen. Maar de basis blijft de “Verkeersvisie 2010-2020”. En doelstelling blijft het in stand houden van de bereikbaarheid.

Die bereikbaarheid van de stad voor de fiets krijgt in onderzoeken een 8. Die voor de auto een 6.

Verder is het verkeersbeleid uiteraard ook gericht op veiligheid: het terugdringen van het aantal ongevallen. De kwetsbare groepen blijken de jongeren, en de ouderen in de leeftijd boven de 55 jaar.

De fietsdoorstroomassen moeten zorgen voor goede fietsverbindingen naar het centrum.
In dit verband werd door een van de aanwezigen opgemerkt dat de fietsverbindingen vanuit Zuidbroek te wensen overlaat. Het knelpunt daar blijft het oversteken van de Anklaarseweg. Dit geldt in het bijzonder voor de fietsers die gebruik maken van het fietspad langs de Gavottestraat.
Ook werd er aandacht gevraagd voor het
kruispunt Asselsestraat/Jachtlaan. Hier is zeer bewust gekozen voor de voorrang van de Asselsestraat.

Voor het jaarlijks onderhoud is weer een flink bedrag uitgetrokken. Helaas heeft de afgelopen winter weer veel schade, ook aan fietspaden, opgeleverd.

De stallingen bij de diverse stations blijven de nodige aandacht vragen. Kernvraag blijft niet wie is verantwoordelijk voor wat, maar meer hoe is de handhaving!

Wat gaat er onder meer op korte termijn gebeuren?

Nieuw asfalt op de fietspaden Arnhemseweg. Vanaf de politieacademie tot de A1.
Uitbreiding van de stalling Caterplein met 620 stallingsplaatsen.
Aanpassingen bij AH in de Deventerstraat en bij de Mac aan de Hoofdstraat.
Het werd de aanwezigen duidelijk dat er binnen de gemeente veel aandacht is voor fietsen en het trachten te realiseren van goed fietsvoorzieningen.

Na de koffiepauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Natuurlijk kwamen de bekende knelpunt weer bovendrijven.
De uitrit bij de nieuwe Mac aan de Anklaarseweg, de fietspaden bij de verbreding van de Zutphensestraat en onder meer de verkeersafwikkeling op diverse kruispunten, bijvoorbeeld

page1image20840

geregeld via de zogenoemde VRI’s, de verkeersregelinstallaties. De instelling en afstelling daarvan willen nog wel eens tot vraagtekens en irritaties leiden.

Eindconclusie:
Het was een avond waarop vanuit “de gemeente” een duidelijke presentatie werd gegeven over hoe het fietsbeleid in de dagelijkse praktijk wordt vormgegeven.
Wij, als Fietsersbond, worden ervaren als een prettige en constructief meedenkende partner.
Ja, en wij moeten ons natuurlijk realiseren dat er meer dan allen fietsbelangen zijn. Zo bleken wederzijds begrip over elkaars inzet en keuzes een deel van de opbrengst van deze avond.

page2image5144

Categorieën