Laan van Malkenschoten wordt vernieuwd

 

De Laan van Malkenschoten tussen Arnhemseweg en Kayersdijk wordt opnieuw ingericht: de rotondes verdwijnen, er komen met verkeerslichten ingerichte kruisingen voor in de plaats en de Laan van Malkenschoten wordt vierbaans.

De herinrichting hangt samen met de uitbreiding van Centraal Beheer/Achmea ter plaatse, waardoor er meer (auto)verkeer komt en de verkeersintensiteiten per dagdeel en richting sterk gaan verschillen. Binnenkort wordt gestart met deze herinrichting. Er komen enkele voorlichtingsmiddagen of –avonden voor bedrijven en bewoners, waar Fietsersbond Apeldoorn ook bij aanwezig zal zijn.

Fietsersbond Apeldoorn is betrokken bij het project en voert regelmatig overleg met de projectleider van de gemeente met het oog op de fietsersbelangen; onze ervaring is dat de gemeente oog en oor heeft voor deze belangen, ook al sneuvelt er wel eens een wens. Fietsersbond Apeldoorn is bijv. niet blij met het verdwijnen van met name de rotonde met de Arnhemseweg omdat deze onderdeel is van de fietsdoorstroomas Beekbergen-Centrum. Andere belangen wegen hier zwaarder.

Fietsersbond Apeldoorn stelt betrokkenheid en inbreng van fietsers t.a.v. deze herinrichting zeer op prijs! Stuur je vraag of opmerking aan [email protected].

Zie voor meer informatie ook de website van gemeente Apeldoorn

Categorieën