Plannen en speerpunten 2018

Ook in 2018 richt Fietsersbond Apeldoorn zich op het op orde houden van de fietsinfrastructuur in de gemeente Apeldoorn:

  • goede en veilige fietspaden en -routes,
  • goede fietsstallingen,
  • tijdige reparatie van stukgereden wegdek,
  • goede fietsvoorzieningen bij vernieuwing/reconstructie van wegen en
  • goede gemeentelijke actie bij bepaalde weersomstandigheden (zoals gladheidsbestrijding en adequate afvoer van water).

Om dit alles te bereiken heeft Fietsersbond Apeldoorn iedere zes weken een regulier overleg met de gemeente.

Eind 2017 en begin 2018 richten we onze pijlen ook op de gemeenteraad en nieuwe gemeenteraadsleden, met het oog op de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart.

Fietsersbond Apeldoorn gaat door om het contact met de plaatselijke supporters, de leden dus, te versterken. Dat gebeurt via deze website, onze facebookpagina, een digitale nieuwsbrief en – waar nodig – per postbode. Ook vragen we leden om hun ogen ten dienste van de Fietsersbond in te zetten en fietsonvolkomenheden te melden.

Verder onderneemt Fietsersbond Apeldoorn actie om beter bekend te worden bij het Apeldoornse publiek.