Plannen en speerpunten 2017

Ook in 2017 richt Fietsersbond Apeldoorn zich op het op orde houden van de fietsinfrastructuur in Apeldoorn:

  • goede en veilige fietspaden,
  • goede fietsstallingen,
  • tijdige reparatie van stukgereden wegdek,
  • goede fietsvoorzieningen bij vernieuwing/reconstructie van wegen en
  • goede gemeentelijke actie bij bepaalde weersomstandigheden (zoals gladheidsbestrijding, en adequate afvoer van water.

Voor dit doel heeft Fietsersbond Apeldoorn iedere zes weken een regulier overleg met de gemeente.

Fietsersbond Apeldoorn gaat door om het contact met de plaatselijke supporters, de leden dus, te versterken, zowel via internet als, waar nodig, per postbode. Ook zal leden gevraagd worden om hun ogen ten dienste van de Fietsersbond in te zetten en fietsonvolkomenheden te melden.

Verder onderneemt Fietsersbond Apeldoorn actie om beter bekend te worden bij het Apeldoornse publiek.