Nieuws

samenvatting ledenvergadering afdeling Apeldoorn

Geplaatst op:
20-12-2015

midden november  hield de afdeling haar jaarlijkse ledenvergadering, met bijdrage van de gemeente. Meer info in de bijlage

verbetering snelfietsroute Apeldoorn-Deventer

Geplaatst op:
11-12-2015

Beste mensen,

VANDAAG
is de eerste concrete spa de grond in gegaan voor de verbeteringen van de snelfietsroute Apeldoorn-Deventer.

Bijgaand informatie daarover.

Veiliger, sneller, comfortabeler.
Dat zijn ongeveer de kernbegrippen bij het project.

Met vriendelijke groet,

namens de kerngroep,

Wim Droogers

Wethouder Johan weet nu ook waar hij zijn snelle fiets kan stallen !!

Geplaatst op:
09-11-2015

Op de foto onze wethouder Johan Kruithof, op zijn snelle fiets. Hij staat naast één van de nieuwe verwijszuilen die op een aantal plekken naar onze gratis fietsenstallingen verwijzen.

Revisie knooppuntennetwerk

Geplaatst op:
04-11-2015

Het fietsknooppuntennetwerk (leuk woord voor scrabble ?) levert een nuttige bijdrage voor de (recreatieve) fietser.

Het huidige netrwerk op de Veluwe is nu ongeveer 10 jaar in gebruik.

Tijd voor een revisie.

Desgevraagd door de gemeente wil de afdeling Apeldoorn hier graag een bijdrage aanleveren, maar kan dit niet zonder jullie hulp.

In de bijgeleverde pdf staat meer informatie.

Alvast bedankt namens de afdeling.

Ledenvergadering afdeling Apeldoorn met bijdrage van gemeente

Geplaatst op:
04-11-2015

Dinsdag 17 november is het weer zover, de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling Apeldoorn. Zoals de laatste jaren ook nu weer in DOK Zuid , aanvang 19.30 uur.

Tijdens de avond wordt verteld welke zaken we de afgelopen periode aan de orde hebben gesteld. Soms met succes, soms ook niet.

Mw. Jeannette Kuipers, van de gemeente Apeldoorn zal een toelichting geven op wat Apeldoorn in de komende jaren zal gaan doen voor de fietsers.

Ons kerngroep lid Ed Oldengarm zal tenslotte een verhaal vertellen en laten zien over fietsen in Spanje.

Op zoek naar actieve FB-leden

Geplaatst op:
26-09-2015

Oproep: de afdeling Apeldoorn van de Fietsersbond zoekt actieve leden van onze afdeling of daarbuiten die mee willen denken en werken aan een actief positief fietsbeleid in onze regio. Info : mail naar apeldoorn@fietsersbond.nl

Ledenvergadering Fietsersbond Apeldoorn

Geplaatst op:
26-09-2015

12  Ledenvergadering Fietsersbond Apeldoorn.

Op 17 november 2015 houdt de afdeling Apeldoorn weer haar ledenvergadering.

Zoals gebruikelijk gecombineerd met een thema bijeenkomst.

Locatie DOK-zuid aanvang 19.30 uur. Nadere info volgt later via website , Facebook pagina, e-mail of gewoon ouderwets per post.

verkeersveiligheid schoolkinderen

Geplaatst op:
26-09-2015

Enkele partijen in onze gemeenteraad, waaronder o.a. de CU en Groen Links maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers in het algemeen, maar zeker ook de schoolgaande kinderen. De CU heeft vragen aan onze wethouder Mobiliteit gesteld. De Fietsersbond is blij met dit initiatief en deze aandacht en zal waar mogelijk meedenken. Zie ook een publicatie van o.a. de Fietsersbond hierover.